Email: info@tartubudoklubi.ee

 

Telefon: +372 55 982 284

  

Treeningukoha aadress: Raatuse 88A, Tartu (Raatuse Kooli matisaal)

  

Facebook: Tartu Budoklubi