Pealeht 7-13aastased Treeningtasu

newmoney
Treeningtasud 

Kategooria  5 kuud 1 kuu
Koryu Uchinadi käsivõitlus (Bravo)
120 EUR 30 EUR
Koryu Uchinadi käsivõitlus (Charlie) 100 EUR 25 EUR
7-13aastased   
80 EUR 20 EUR
Ainult relvatreeningud 60 EUR 15 EUR

Märkus. Käsivõitlusgruppide õpilastele on relvatreeningud lisatasuta.

Hinnasoodustused
Instruktor saab teha soodustusi treeningtasu suuruse ja maksetähtaja osas. Soodustusi tehakse eelkõige, kui
 - samast perest osaleb treeningutel Tartu Budoklubis mitu õpilast
- õpilase majanduslik olukord ei võimalda treeningtasu maksta. 
Kui õpilane on sunnitud treeningutelt pikemaks ajaks eemale jääma, saab juba makstud treeningtasud üle kanda järgmisse perioodi. Sellisest puudumisest tuleb instruktorile viivitamata teada anda.

Treeningtasu maksmine

Treeningtasu tuleb maksta Tartu Budoklubi pangaarvele Nordea pangas nr EE551700017000399597 või rühma instruktori kätte hiljemalt jooksva kuu 05. kuupäevaks. Tähtaegselt tasumata summadelt on viivis 30 eurosenti päevas. Ülekandega tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkige õpilase nimi, instruktori nimi ja periood, mille eest tasutakse.